โรงเรียนสวนรัฐวิทยา

  • เปิดเรียนปีการศึกษา 2564 1 มิถุนายน 64 รูปแบบ Online

  • 24-28 พ.ค. 64 รับหนังสือตามตารางที่ครูประจำชั้นแจ้งในกลุ่ม LINE

  • ตารางเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564