การสมัครใช้ Email ในนามโรงเรียน (พิเศษกว่า Email บัญชีธรรมดา) / Google Classroom

นักเรียนสามารถตรวจสอบ email ของนักเรียนได้ที่

https://shorturl.asia/uphI1

หมายเหตู เมื่อได้รหัสจากรูปที่สองแล้ว ให้เข้าหน้าเว็ป www.gmail.com เพื่อเอา user และ pass ไปกรอก หรือเพิ่มบัญชีผู้ใช้ครับ