โรงเรียนสวนรัฐวิทยา
242 ถ.พัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทร 02-314-7680 แฟ็ก 02-0630842